26 października 2008 – B. Stanowska-Cichoń, D. Michałowska – Mistyka polskiej

Dnia 26 paździenika 2008 roku odbyło się spotkanie na temat ksiązki “Antologia mistyki polskiej” (red. O. M. Zawada OCD). Prezentacji książki dokonała BogusławaStanowska – Cichoń. Tekst Mikołaja z Mościsk przeczytała Danuta Michałowska. O nowych wątkach w mistyce polskiej mówił o. M. Zawada OCD.