Hymn do św. Edyty Stein

św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
R: A myśmy się chlubić powinni
Święta Tereso Benedykto od Krzyża
W krzyżu cierpienie

Krzyżu Chrystusa
Chrystus, Chrystus,
Pd: Być bliżej Ciebie chcę

Krzyżu mój Krzyżu (zwrotka 1 i 3)
Ciebie całą duszą pragnę
Pan Jezus już się zbliża (5)
Pokładam w Panu ufność mą (3-4)
Wszystko Tobie dziś oddaję
Wszystko Tobie oddać pragnę
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
Panie, pragnienia ludzkich serc
Pasterzem jest mój dobry Pan
Przed Twojego dziś ołtarza tronem (1-4; wg DN)

Jezu, Jezu do mnie przyjdź
Skosztujcie i zobaczcie
Witaj Chrystusowe Ciało
U: Chwalcie Pana wszyscy
Panie mój, cóż Ci oddać mogę?
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (7-10)

Upadnij na kolana
Niech się radują niebiosa
Najwyższemu Panu chwała
Z: O Patronko Święta w niebie

Niech wierny lud jednogłośnie (Hymn brewiarzowy)
Trzymając lampę płonącą (Hymn brewiarzowy)
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie (Hymn brewiarzowy)
Chryste, Wszechświata Stwórco
Jezu, zostań w nas
Złącz, Panie, miłujących Cię

Błogosław Panie nas

http://www.gospel-festiwal.pl/x.php/1,665/9.Hymn-do-Sw-E.Stein.html