Bibliografia – Stein Edyta (2005)

Joanna Urszula Stępczyńska
Cardinal Stefan Wyszyński University (Warsaw, Poland)

I. Tłumaczenia dzieł Edyty Stein (Translation of Edith Stein’s Works):

Autobiografia w listach 1916-1942, Pisma II, wyd. II, przeł. I. J. Adamska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000. Autoportret Edyty Stein w jej twórczości. Wybór pism duchowych, wyd. II poprawione, przeł. I. J. Adamska, Poznań 1999. Autoportret z listów, cz. I: 1916-1933, przeł. I. J. Adamska i A. Talarek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002. Autoportret z listów, cz. II: 1933-1942, przeł. I. J. Adamska i A. Talarek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003. Autoportret z listów, cz. III: Listy do Romana Ingardena, przeł. M. Klentak-Zabłocka i A. Wajs, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003. Byt Skończony a Byt Wieczny, tłum. I. J. Adamska, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1995. Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, Pisma I, wyd. II, przeł. I. J. Adamska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000. Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. J. I. Adamska, Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 1995. O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka i J. F. Gierula, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988. Spór o prawdę istnienia. Listy Edyty Stein do Romana Ingardena, przeł. M. Klentak-Zabłocka i A. Wajs, Wydawnictwo M, Kraków 1994. Światło rozumu i wiary. Duchowa droga Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, Wybór tekstów i komentarz s. I. J. Adamska, Poznań 2002. Twierdza duchowa, przekł. I. J. Adamska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998. Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża, przeł. I. J. Adamska, wyd. III poprawione, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999. Znaczenie fenomenologii dla światopoglądu, w: MACHNACZ J. (red., tłum.), Fenomenologia, Kraków 1990, 81-98.
2
II. Opracowania myśli filozoficznej Edith Stein (Study on Edith Stein)
ADAMSKA I. J., Dar, wezwanie i obietnica, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 13-33. ADAMSKA I. J., Edyta Stein albo Filozofia i Krzyż, „Znak IDEE”, nr1, Kraków 1989. ADAMSKA I. J., Edyty Stein spełnienie w wierze. Na podstawie listów do R. Ingardena, „Zeszyty karmelitańskie” 215(1994), 103-114. ADAMSKA I. J., Fenomen samotności w życiu Edyty Stein, „Zeszyty Karmelitańskie” 8(1995)1, 131-142. ADAMSKA I. J., Gdzie Ducha, tam wolność, „Życie konsekrowane” 14(1997)2, 30-34. ADAMSKA I. J., Mądrość miłości. Rzecz o duchowości Edyty Stein, Bernardinum, TczewPelplin 1998. ADAMSKA I. J., Niewidzialna, Nowa Rzeczywistość, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 191-202. ADAMSKA I. J., Niewidzialna, Nowa Rzeczywistość, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 191-202. ADAMSKA I. J., Pisma Edyty Stein. Prezentacja dzieł Edyty Stein, ich geneza i zasadnicza treść, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 273-294. ADAMSKA I. J., Św. Teresa Benedykta od Krzyża przykładem spełnienia życia konsekrowanego, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 61-82. ADAMSKA I. J., Święta Edyta Stein (s. Teresa Benedykta od Krzyża), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 20032. ADAMSKA I. J., Wolność w życiu i refleksji teologicznej Edyty Stein, „Zeszyty Karmelitańskie” 314(1994)6-7, 131-144. ADAMSKA I. J., Zło dobrem zwyciężaj. Filozoficzny aspekt dobra i zła według Edyty Stein, „Zeszyty Karmelitańskie” 10(1995)3, 43-51. ADAMSKA I., Dar, wezwanie i obietnica, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 13-33. ALES BELLO A., Mężczyzną i kobietą ich stworzył: filozofia i teologia kobiecości u Edyty Stein, tłum. M. Loba, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o
3
filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 139-148. AVÉ-LALLEMANT E., Aktualność Edyty Stein, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 141-147. AZCUY V. R., Teologia epifanijna, skuteczna i roztropna. Dialog pomiędzy Edytą Stein i teologią współczesną, tłum. W. Ciak, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 251-278. BARDZIK R., Obraz kobiety u Edyty Stein i dzisiaj, w: Szukając prawdy. Edyta Stein w kulturze polskiej, 51-54. BECKMANN B., Fenomenologia przeżycia religijnego według Adolfa Reinacha i Edyty Stein, tłum. I. Adamska, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 185-200. BEJZE B. (red.), W kierunku człowieka, ATK, Warszawa 1971. BRUDZIŃSKA J., Psychologia fenomenologiczna Edyty Stein w świetle dziejów nowożytnej myśli psychologicznej, „Studia Philosophiae Christianae” 34(1998), 69-86. CERVERA J. C., „Modlitwa Kościoła”. Lektura w duchu teologicznym, tłum. H. Flieger, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 117-138. CHMIELEWSKI M., Duchowość eklezjalna św. Edyty Stein, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 101-117. CZARNIECKA-STEFAŃSKA A. (red.), Szukając prawdy. Edyta Stein w kulturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998. DOBHAN U., Teresa z Avila i Edyta Stein, tłum. I. Adamska, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 99-117. DOLNY L., Edyty Stein koncepcja filozofii chrześcijańskiej, „Studia KoszalińskoKołobrzeskie” 1(1992), 19-26. DŹWIG D., „Żadna kobieta nie jest tylko kobietą”. Edyty Stein studium o kobiecie, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2003. FUDALA S., Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Środowisko – duchowość, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 34-50. GADACZ T., Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla, w: „Tygodnik Powszechny” 3(1999), 8. GENEVIEVE, Edyta Stein krytykuje Martina Heideggera, tłum. A. Grzegorczyk, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 119-138.
4
GERL-FALKOVITZ H. B., Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. Adamska, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 47-68. GERL-FALKOVITZ H-B., Wolność jako pojęcie Edyty Stein, przeł. W. Kunicki, „Odra” 4(1996), 63-67. GOGOLA J. W. (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002. GOGOLA J. W. (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Karmelitański Instytut Duchowości-Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003. GOGOLA J. W., Aktualność «intinerarium» duchowego Edyty Stein, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 150-156. GOGOLA J. W., Mistyka św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, w: tenże (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 150-168. GOGOLA J. W., Wpływ św. Jana od Krzyża na duchową drogę Edyty Stein, w: J. MACHNIAK, J. W. GOGOLA (red.), Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), Materiały z Sympozjum, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, 27-46. GORCZYCA J., Edith Stein o intelektualistach, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, ZNAKIDEE 1(1989), 60-64. GORCZYCA J., Więcej niż filozofia. Listy Edyty Stein do Romana Ingardena, „Przegląd Powszechny” 838(1991)6, 473-482. GRACIA ROJO E., Wiek XX w świetle Edyty Stein, tłum. J. Usakiewicz, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 229-249. GRACIA ROJO J., Wzorowość i aktualność drogi Edyty Stein, tłum. S. Maciaszek, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 139-162. GRUSZKA F., Miejsce duszy w strukturze osoby ludzkiej według Edyty Stein, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 93-104. GRUSZKA F., Osoba ludzka i jej rozwój – według Edyty Stein, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 86-96. GRUSZKA F., Struktura osoby ludzkiej i jej relacja do Boga w filozofii Edyty Stein, Katowice 1985.
5
GRZEGORCZYK A., „Fides” i „ratio” u Edmunda Husserla według Edyty Stein, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 250-274. GRZEGORCZYK A., Blask Prawdy, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 9-27. GRZEGORCZYK A., Edyta Stein z własnej głębi, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 173-183. GRZEGORCZYK A., Filozofia duchowa Edyty Stein, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 97-113. GRZEGORCZYK A., Filozofia i świadectwo, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 84-105 [GRZEGORCZYK A., Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 9-28]. GRZEGORCZYK A., Filozofia niemożliwego Edyty Stein i Karola Wojtyły, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 150-172. GRZEGORCZYK A., Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004. GRZEGORCZYK A., Filozofia Światła, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 106-149. GRZEGORCZYK A., Kobieta Światła i Kobieta Buntu. Edyta Stein i Simone de Beauvoir jako dwa portrety feminizmu, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 228-249. GRZEGORCZYK A., Kwestia prawdy w pismach Edyty Stein, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 184-197. GRZEGORCZYK A., Moc zdziwienia. Komentarz do rozważań Edyty Stein nad Tajemnicą Bożego Narodzenia, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 275-284. GRZEGORCZYK A., Nauka Edyty Stein o kobiecie wobec współczesnych tendencji feministycznych, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 198-227. GRZEGORCZYK A., Nauka Edyty Stein o kobiecie wobec współczesnych tendencji feministycznych, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 37-60. GRZEGORCZYK A., Niewidzialna rzeczywistość, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 55-83 [w: GRZEGORCZYK A., Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 11-46]. GRZEGORCZYK A., Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999. GRZEGORCZYK A., Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
6
GRZEGORCZYK A., Pieczęć Sensu, w: taż, Filozofia Światła Edyty Stein, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004, 28-54. HATEM J., Portret znaczący: Edyty Stein filozofia twórczości artystycznej, tłum. A. Loba, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 69-82. HEDWIG K., O pojęciu wczucia w pracy doktorskiej Edyty Stein, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 44-52. HERBSTRITH W., Edyta Stein. Żydówka i chrześcijanka, przeł. L. Kopaczyńska, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002. HERBSTRITH W., Myśl filozoficzna Edyty Stein, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 17-32. HOLEKSA K., LEŚNIEWSCY E. i S. (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002. HOLEKSA K., LEŚNIEWSCY E. i S. (red.), Uderz o kamień a wytryśnie mądrość. Rzecz o Edycie Stein, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002. INGARDEN R., Edyta Stein o swojej działalności jako asystentka Husserla, w: E. STEIN, Spór o prawdę istnienia. Listy Edyty Stein do Romana Ingardena, przeł. M. KlentakZabłocka i A. Wajs, Wydawnictwo M, Kraków 1994, 277-285. INGARDEN R., O badaniach filozoficznych Edith Stein, w: E. STEIN, O zagadniniu wczucia, tłum. D. Gierulanka i J. F. Gierula, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988, 155-180 [w: E. STEIN, Spór o prawdę istnienia. Listy Edyty Stein do Romana Ingardena, przeł. M. Klentak-Zabłocka i A. Wajs, Wydawnictwo M, Kraków 1994, 286-310]. JARMUŻEK T., NOWICKI M., Psychoontologiczne teorie Romana Ingardena i Edyty Stein, maszynopis. JĘDRASZEWSKI M., Filozof i łaska wiary. Dyskusja między Edytą Stein a Romanem Ingardenem, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 31-56. JĘDRASZEWSKI M., Filozofia i modlitwa, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2001. JĘDRASZEWSKI M., Późno Cię umiłowałem, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 103-105. KIJOWSKI R., Fenomenologia Edyty Stein w horyzoncie Kręgu Fenomenologów z Getyngi, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 910.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 19-30. KIJOWSKI R., Od pojęcia wczucia do teorii osoby. Powolne odkrywanie filozofii Edith Stein w obszarze języka niemieckiego, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 16(1996), 315-325. KŁOCZOWSKI J. A., „Na początku był Sens”. Metafizyka a wiara w pismach Edith Stein, w: K. MECH, K. TARNOWSKI, Człowiek wobec religii, Kraków 1999, 113-123. KŁOCZOWSKI J. A., Drogi człowieka mistycznego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
7
KŁOCZOWSKI J. A., Drogi poznania Boga i człowieka w myśli filozoficzno-teologicznej Edith Stein, w: J. MACHNIAK, J. W. GOGOLA (red.), Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), Materiały z Sympozjum, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, 47-60. KÖRNER R., „Wczucie” w rozumieniu Edyty Stein – osobisty i podstawowy akt wiary chrześcijańskiej, tłum. I. Adamska, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 201-217. KRASICKI J., Edyta Stein – świadek naszego czasu. Próba analizy fenomenologicznoegzystencjalnej, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 51-70. KROKOS J., Edyta Stein – od fenomenologii do Tomasza, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 31-50. KÜHN R., Życie z bytu. O podstawowych intuicjach filozoficznych Edyty Stein, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 93-105. LEMBECK K-H., Wiara w wiedzy? O aporetycznej strukturze późnej filozofii Edyty Stein, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 125-140. MACCISE C., Jak mówić o Bogu po Oświęcimiu?, tłum. J. Usakiewicz, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 219-228. MACHNACZ J. (red., tłum.), Fenomenologia, Kraków 1990. MACHNACZ J. (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999. MACHNACZ J., Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein, Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Rozprawy Naukowe 26, Wrocław 1999. MACHNACZ J., Edyta Stein. Od ateizmu do mistyki, „Horyzonty Wiary” 13(1992), 39-50. MACHNACZ J., H. Conrad-Martius i E. Stein, uczennice E. Husserla a filozofia arystotelesowsko-tomistyczna, „Studia Philosophiae Christianae” 28(1993)1, 87-103. MACHNACZ J., Stanowisko Edyty Stein w „sporze wewnątrzfenomenologicznym”, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 53-71. MACHNACZ J., Wprowadzenie, w: tenże (red., tłum.), Fenomenologia, Kraków 1990, 7-30. MACHNIAK J. (red.), Odkrywanie Boga, Kraków 1998. MACHNIAK J., Doświadczenie cierpienia w życiu E. Stein, w: J. MACHNIAK, J. W. GOGOLA (red.), Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), Materiały z Sympozjum, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, 61-74.
8
MACHNIAK J., GOGOLA J. W. (red.), Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), Materiały z Sympozjum, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998. MACHNIAK J., Odkrywanie Boga w ciemności, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 188-204. MECH K., TARNOWSKI K., Człowiek wobec religii, Kraków 1999. MONTICELLI R. de, Źródło i zamczysko: Edith Stein o duszy, w: K. MECH, K. TARNOWSKI, Człowiek wobec religii, Kraków 1999, 99-112. MÜLLER A. U., Von Gott sprechen nach Auschwitz. Emmanuel Lévinas und Edith Stein, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 910.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 71-92. NIZIŃSKI S., Edyta Stein ofiara holokaustu czy mistrzyni przeżywania epokowej nocy ludzkości?, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 83-102. NOTA J. H., Edyta Stein – kobieta Kościoła, tłum. B. Barszcz, „Communio” 41(1987)5, 113- 127. NOTA J. H., Edyta Stein i Martin Heidegger, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 72-92. OGÓREK P. P., Duchowe doświadczenie Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża – w służbie odnowy naukowej refleksji teologicznej, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 244-272. OGÓREK P. P., Św. Teresa Benedykta od Krzyża drogowskazem w dążeniu człowieka do Boga na progu Trzeciego Tysiąclecia, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 108-124. OLEJNICZAK M., Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein i Karola Wojtyły, Biblos, Tarnów 2010. PAOLINELLI M., Uwagi o „chrześcijańskiej filozofii” Edyty Stein, tłum. M. Loba, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 151-184. PAWLAK J., Maryjne drogi Edyty Stein, Wrocław 1998. PAWŁOWSKI K., Filozofowanie jako ćwiczenie się w umieraniu, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 64-75.
9
PAYNE S., Edyta Stein i Jan od Krzyża, tłum. A. Malerowicz, w: A. GRZEGORCZYK, Niewidzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 83- 98. PERKOWSKA H., Bóg filozofów XX wieku. Wybrane koncepcje, PWN, Warszawa-Poznań 2001. PFÄNDER A., Teoria poznania i fenomenologia, w: J. MACHNACZ (red., tłum.), Fenomenologia, Kraków 1990, 99-106. PIECUCH J. (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997. PIECUCH J. (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997. PIECUCH J., Poznanie drugiego człowieka w ujęciu Edyty Stein. Teoria wczucia i jej granice, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 910.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 137-160. PIETRZYK M., W cieniu krzyża. Teologia Krzyża w życiu i doktrynie św. Edyty Stein s. Teresy Benedykty od Krzyża, Łomianki 2001. PINDEL R., Biblijne korzenie duchowości św. Edyty Stein, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 17-49. PINDEL R., Wizja człowieka w pismach Edyty Stein, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 72-100. PÓŁTAWSKI A., Personalizm fenomenologiczny: Edith Stein i Karol Wojtyła, „Kwartalnik filozoficzny” XXIII (1995), 33-44. PÓŁTAWSKI A., Realizm fenomenologii. Husserl – Ingarden – Stein – Wojtyła, Toruń 2001. PRAŚKIEWICZ S. T., Ideał misyjny św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 51-63. PRAŚKIEWICZ S. T., Ideał misyjny św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Seria: Życie i misja Karmelu Terezjańskiego, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2002. PRAŚKIEWICZ S. T., Najświętsza Dziewica Maryja w duchowości Edyty Stein, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 118-130. PRZYWARA E., Edyta Stein, przejrzystość i milczenie, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, ZNAK-IDEE 1(1989), 13-22.
10
ROGOWSKI R. E., Tajemnica Szoah. Próby teologicznej interpretacji, w: Szukając prawdy. Edyta Stein w kulturze polskiej, 55-72. RUSZAŁA A., Modlitwa św. Teresy Benedykty od Krzyża, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 169-187. S. TERESA RENATA OD DUCHA ŚWIĘTEGO, Edyta Stein – Siostra Teresa Benedykta od Krzyża – Filozof i karmelitanka, tłum. M. Kaczmarkowski, Éditions du Dialogue, Paris 1987. SANCHO FERMÍN F. S., Edyta Stein karmelitanka. Środowisko i duchowość, tłum. H. Flieger, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 81-98. SANCHO FERMÍN F. S., Edyta Stein. W poszukiwaniu prawdy, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 1998. SARNA J. W., Człowiek i filozofia, Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce 2000. SCHANDL F. M., Kościół wyrasta z mego ludu. Eklezjologiczne impulsy świętej Teresy Benedykty (Edyty Stein), tłum. I. Adamska, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 99-116. SECRETAN P., Istota a osoba. Przyczynek do poznania Edyty Stein, tłum. S. Cichowicz, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, ZNAK-IDEE 1(1989), 34-48. SEKRETARIAT GENERALNY DS. FORMACJI MNISZEK O.C.D. RZYM, Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein, Seria: Życie i misja Karmelu Terezjańskiego, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2001. SEREMAK J., Droga nawrócenia Edyty Stein, w: J. MACHNIAK, J. W. GOGOLA (red.), Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (18911942), Materiały z Sympozjum, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, 11-26. SIEMIANOWSKI A., Teocentryczna antropologia Edyty Stein, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, ZNAK-IDEE 1(1989), 49-59. SLEIMAN J., Edyta Stein, męczennica Chrystusa za swój naród, tłum. H. Flieger, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 163-190. STALLMACH J., Dzieło Edyty Stein w polu napięcia między wiedzą i wiarą, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 113-124. STALLMACH J., Edyta Stein – od Husserla do Tomasza z Akwinu, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 33-43. STEVENSON L., HABERMAN D. L., Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, przeł. U. Wieczorek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław 2001. STRÓJWĄS K. W., Między sferą zła i doba. Kondycja osoby ludzkiej według Edyty Stein, „Zeszyty Karmelitańskie” 10(1995)3, 53-60.
11
STRÓJWĄS K., Wszystko bardo dobre, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 29-36. STRÓJWĄS K., Znaleźć prawdę, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 23-28. STRZAŁA M., Edyta Stein – droga do samego podnóża, w: Edyta Stein albo filozofia i krzyż, ZNAK-IDEE 1(1989), 23-33. SULLIVAN J., Święta Edyta Stein rzuca wyzwanie katolikom, tłum. H. Flieger, w: A. GRZEGORCZYK, Nowa rzeczywistość. Filozofia i świadectwo Edyty Stein, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, 57-80. SYCZEWSKI T., Doświadczenie ascetyczno-mistyczne w życiu Edyty Stein, „Studia Teologiczne” 12(1994), 309-316. SZCZUREK J. D., Wizja Boga-Trójcy w pismach Edyty Stein, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 50-71. SZYCHTA A., Kobieta wobec powołania Bożego, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 11-22. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001. TARNOWSKI K., Edith Stein i mistyka, „W Drodze” 9(1979), 28-38. TISCHNER J., Fenomenologia jako wydarzenie w kulturze, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 13-18. TOCHMAŃSKI W., Eklezjalna aktualność życia i posłannictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 126-149. VANCOURT R., Myśl współczesna a filozofia chrześcijańska, przeł. W. Sukiennicka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1966. WEKSLER-WASZKINEL R. J., Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) patronką Europy, w: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich Nr 2, Flos Carmeli, Poznań 2001, 125-140. WĘGRZECKI A., Edith Stein koncepcja poznawania drugiego człowieka, „Ruch Filozoficzny” 37(1979)1-2, 53-56. WIDER D., Charakterystyka duchowości Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 131-149.
12
WIDER D., Kontemplacja objawieniem się Boga w milczeniu w ujęciu bł. Teresy Benedykty, w: J. MACHNIAK, J. W. GOGOLA (red.), Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), Materiały z Sympozjum, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, 75-86. WILK R. K., Człowiek – istota wezwana. Antropologiczno-personalistyczne aspekty filozoficznej twórczości Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, Paulinianum, Kraków 2003. WILK R. K., Filozofia człowieka według Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża, Paulinianum, Kraków 2002. WOLSZA K., Filozofia przyrody w ujęciu Edyty Stein, w: J. PIECUCH (red.), Edyta Stein. Filozof i świadek epoki. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, Sympozja 21, Opole 1997, 123-136. ZAWADA M., Oblicza miłości w życiu i pismach św. Edyty Stein, w: K. HOLEKSA, E. i S. LEŚNIEWSCY (red.), Uderz o Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2000 r., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 76-85. ZAWADA M., Szkice do tajemnicy człowieka, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000. ZIMMERMANN A., Pojęcie i zadanie filozofii chrześcijańskiej u Edyty Stein, w: J. MACHNACZ (tłum. i opr.), Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, 106-112. ZYZAK W., Kobieta według Edyty Stein – świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków 2002. ZYZAK W., Kobieta według Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża), w: J. W. GOGOLA (red.), „Światłość w ciemności”. V Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 6-9 maj 2002, Seria „Karmel żywy” 5, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 205-243.

13
V. Biografie Edyty Stein:

SEKRETARIAT GENERALNY DS. FORMACJI MNISZEK O.C.D. RZYM, Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein, Seria: Życie i misja Karmelu Terezjańskiego, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2001. ADAMSKA I. J., Mądrość miłości. Rzecz o duchowości Edyty Stein, Bernardinum, TczewPelplin 1998. ADAMSKA I. J., Święta Edyta Stein (s. Teresa Benedykta od Krzyża), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 20032. ALES BELLO A., Edith Stein. Patrona d’Europa, Piemme, Casale Monferrato 2000. BATZDORFF S. M., Aunt Edith. The Juwish Heritage of a Catolic Saint, Templegate Publishers, Springfield, Illinois 1998. BRÖCKER L., Die Botschaft des Kreuzes. Edith Stein 1986 b.m.w. CONRAD-MARTIUS H., Meine Freundin Edith Stein, w: W. HERBSTRITH, Denken im Dialog. Zur Philosophie Edith Stein, Attempto Verlag, Tübingen 1991, 176-187. HERBSTRITH W., Edyta Stein. Żydówka i chrześcijanka, eSPe, Kraków 2002. LYNE P., Edith Stein Discovered. A Personal Portrait, Bodmin, Cornwall 2000. NEYER M. A., Edyta Stein. Dokumenty i Fotografie, tłum. W. Zakrzewska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1987. S. TERESA RENATA OD DUCHA ŚWIĘTEGO, Edyta Stein – Siostra Teresa Benedykta od Krzyża – Filozof i karelitanka, tłum. M. Kaczmarkowski, Éditions du Dialogue, Paris 1987. SANCHO FERMÍN F. S., Edyta Stein. W poszukiwaniu prawdy, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 1998. STEIN E., Wie ich in den Kölner Karmel kam, Echter, Würzburg 1994.