21.01. 2024 – Koncert Jagi Wrońskiej. Wykład O.M. Zawady OCD. Opłatek.

Dani 21.01.2024 w kościele Bożego Ciała Stowarzyszeni Rodzin Katolickich i Stowarzyszenie “Communio Crucis” modliło się za Ojczyznę, (o 16.00), a o 17.00 gościnnych podziemiach wysłuchaliśmy koncertu Jagi Wrońskiej z Piwnicy pod Baranami, oraz złożyliśmy łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie sobie życzenia. Następnie wysłuchaliśmy wykładu o. dr hab. Mariana Zawady OCD nt. “Spór o człowieka – wiara pomiędzy fideizmem a racjonalizmem”. Cieszyliśmy się świetną atmosferą wieczoru. Nie zabrakło poczęstunku.