29.05.2022 – Min. prof. J. Kawecki – Media a kształtowanie kultury duchowej. Obchody 20-lecia pracy twórczej B. Stanowskiej -Cichoń

Dnia 29.05.2022 – minister prof. dr hab. Janusz Kawecki przestawił temat pt. “Media a kształtowanie kultury duchowej”, porządkując naszą myśl w przestrzeni słowa i mediów. Ukazał drogi naruszania wartości religijnych, ograniczania i niszczenia polskiej racji stanu. Zapraszał jako członek Krajowej Rady Radia i Telewizji do komentowania i oprotestowywania programów rażąco naruszających wolność wyznania i uczucia religijne, a także do organizowania katolickich mediów i wykorzystywania istniejących możliwości.
Świętowaliśmy również imieniny prezes Stowarzyszenia “Communio Crucis” im. św. Edyty Stein, oraz 20-lecie pracy twórczej Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. Pośród naręczy kwiatów i serdeczności życzeń, płynęły słowa wdzięczności i zdziwienia, że jedna osoba potrafi działać na tak wielu płaszczyznach i ukazywać tyle piękna naszego polskiego Kościoła i Karmelu.