24.04.2022 – film “Kto ratuje jedno życie…” (reż. B. Stanowska-Cichoń)

Dnia 24.04.2022 w auli Karmelitańskiego Instytutu Duchowości odbyła się prezentacja nagrodzonego filmu “Kto ratuje jedno życie” [dwie nagrody: pierwsza nagroda na XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich (19. września 2021); oraz pierwsza nagroda na Festiwalu Polonijnym w Warszawie (13 listopada 2021 roku)]. Film ukazywał środowisko kapłanów i zakonne (w liczbie kilku tysięcy) pomagających Żydom w czasie II wojny światowej. Film nie tylko prezentował mało nieznany temat, ale i był wzruszający. Film był trudny do zrealizowania, ponieważ nie ma prawie żadnej dokumentacji tego tematu. Często podwładne nie miały pojęcia, że przełożone przechowują Żydów. W rozmowach widzieliśmy potrzebę pogłębienia zagadnienia.
link do spotkania: