26.09.2021 – M. Zawada OCD – Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w sporze ze współczesnymi trendami. Kluczowe bastiony obrony

Dnia 26.09.2021 o godz. 18.00 “reaktywowaliśmy” nasze spotkania po prawie roku (z powodu restrykcji covidowych) wykładem o. dr. hab. Mariana Zawady OCD pt. “Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w sporze ze współczesnymi trendami. Kluczowe bastiony obrony”. Prelegent przedstawił trzy dziedziny: natura człowieka (kobiecość i męskość), relacja natury z łaską, oraz wizja Boga, jako kluczowe przestrzenie w których się odnajdujemy.
Przy okazji o. dr Piotr Rzeżucha pogratulował p. Bogusi za kolejny wybitny film i sukces na festiwalu filmów Niepokalana 2021″ (I miejsce).