I Nagroda w kategorii filmu dokumentalnego na XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich dla filmu “Kto ratuje jedno życie”

Na XXXVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich film Pani Bogusławy Stanowskiej-Cichoń “Kto ratuje jedno życie” na temat historii ratowania Żydów w czasie II wojny światowej przez polskie duchowieństwo został nagrodzony I Nagrodą w kategorii filmu dokumentalnego.
Producentem Filmu jest Stowarzyszenie “Communio Crucis” im. św. Edyty Stein Patronki Europy.