30 marca 2014 – prof. Zdzisław Jan Ryn – Sens cierpienia u Jana Pawła II i Antoniego Kępińskiego

30 marca 2014 r. gościliśmy w Centrum Kultury Duchowej prof. Zdzisława Jana Ryna, psychiatrę, podróżnika, dyplomatę, człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach. Wygłosił on niezwykle interesującą konferencję o sensie cierpienia w nauczaniu bł. Jana Pawła II i Antoniego Kępińskiego. Okazuje się, że te dwie ważne dla polskiej myśli naukowej osoby, znały się już od swej młodości. Z biegiem lat ich kontakt pogłębiał się, a przemyślenia były wzajemną inspiracją. Ojciec Święty Jan Paweł II, snując refleksję na temat cierpienia, podkreślał, że ma ono ogromną wartość zbawczą. Połączone z Krzyżem Jezusa wnosi w życie człowieka nową jakość. Dla Antoniego Kępińskiego sensem bólu psychicznego było podejmowanie próby wkomponowania go w proces budowania wartościowej osobowości. Obydwaj pragnęli ukazać cierpienie nie jako siłę destrukcyjną, ale posiadającą wielki potencjał twórczy dla człowieka. Prof. Ryn powoływał się na swoje badania nad osobami, które przeżyły dramat więzienia w Auschwitz.   Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja na  temat wartości cierpienia i jego sensu.