28 października 2012 – o. M. Zawada – Antropologia Edyty Stein

Dnia 28 października 2012 na pierwszym spotkaniu  po wakacjach powitaliśmy o. Mariana, który powrócił z pobytu w Hiszpanii i wysłuchaliśmy jego konferencji na temat: „Kim jest człowiek – tajemnica i zachwyt. Antropologia teologiczna Edyty Stein”. Wykład wiązał się z 70 rocznicą śmieci św. Teresy Benedykty, którą obchodziliśmy latem tego roku, a także promocją książki pod podobnym tytułem, którą wydało Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie. W konferencji autor o. Marian zwrócił uwagę na cztery wielkie tematy antropologii teologicznej: stworzenie, upadek w grzech, odnowienie stworzenia i eschatologię, ukazując co na te tematy mówiła Edyta. Po konferencji wielu z gości chciało zobaczyć film o Edycie, który zdobył Grand Prix na tegorocznym festiwalu w Niepokalanowie.