Miłość Twoja, Jezu, uprzedziła mnie od dzieciństwa, wzrastała wraz ze mną, a teraz jest przepaścią, której głębokości zmierzyć nie zdołam (Teresa od Dzieciątka Jezus)

Miłość Twoja, Jezu, uprzedziła mnie od dzieciństwa, wzrastała wraz ze mną, a teraz jest przepaścią, której głębokości zmierzyć nie zdołam (Teresa od Dzieciątka Jezus)