Spotkanie 10 stycznia 2009

Spotkaliśmy się po raz pierwszy w Lublinie przy ikonie Matki Boskiej Włodzimierskiej, wpatrując się w Jej gesty i wyraz twarzy, odnajdując Jej obecność przy sobie. Owo wskazywanie na Syna było trwałym tropem Jej miłości.