Panie, zachowuj mnie zawsze w Twej miłości, tak jak matka zachowuje dziecko w swoim łonie. (Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego)

Panie, zachowuj mnie zawsze w Twej miłości, tak jak matka zachowuje dziecko w swoim łonie. (Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego)