31 stycznia 2010 – O. M. Zawada OCD – Pomiędzy pięknem sztuki, a pięknem Ducha

W dniu 31 stycznia 2010 roku o. M. Zawada OCD wskazał na piękno sztuki i jej ewolucję we współczesność, oraz – na piękno duchowe, którym jest Bóg. Zwrócił uwagę, że istnieje szczególnego rodzaju twórczość, wymagająca niezwykłego kunsztu – to świętość, w której twórcą jest Bóg, a „materiałem” – człowiek.