22 lutego 2009 – Prof. Z. Zarębianka – Eschatologia Czesława Miłosza

22 lutego 2009 – spotkanie z prof. dr hab. Zofią Zarębianką, poetką, literaturoznawcą z UJ, krytykiem literackim, eseistką, która wygłosiła odczyt pt. „Obraz życia wiecznego w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza” oraz zaprezentowała swój nowy tomik: „Wiersze: pierwsze”. Spotkanie prowadził o. Bartłomiej Kucharski OCD.