20 kwietnia 2008 – A. Sporniak, prof. J. Machniak, Elementarz Benedykta XVI

Dnia 20 kwietnia 2008 roku odbył się panel, w związku z wydanym przez Wydawnictwo Literackie “Elementarzem Benedykta XVI”, nad teologią i misją pasterską Benedykta XVI. Panel prowadził red. A. Sporniak, udział wzięli: ks. prof. J. Machniak i redaktor “Elementarza”, o. M. Zawada OCD.