26 marca 2006 – Duchowość Krzyża u E. Stein (MZ)

-Budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a

– Godz. 17.00, Msza św., medytacja

– Godz. 17.45, Konferencja Duchowość Krzyża św. Edyty Stein – o. Marian Zawada

– Godz. 18.15, Prezentacja Antologia karmelitańska o. Mariana Zawady OCD (prowadzi: B. Stanowska-Cichoń)

– Godz. 19.00, Spektakl Edyty Stein droga do świętości, Teatr “Na stronie” z LO im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu