25.06.2023 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia pokaz filmu “WYMALUJ OBRAZ”

W niedzielę 25.06. br odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia “Communio Crucis” im.św. Edyty Stein Patronki Europy oraz pokaz filmu “WYMALUJ OBRAZ” o historii malowania obrazu Jezusa Miłosiernego według wizji św. Siostry Faustyny w reżyserii Bogusławy Stnaowskiej-Cichoń.