26.06.2022 – prof. B. Barchański – o energetyce węglowej w Polsce

Prof. Bronisław Barchański przedstawił w sposób bardzo przystępny zagadnienia dotyczące źródeł energii i wykazał, że obecnie węgiel jest nadal najistotniejszym wśród nich. Wykazał również, że alternatywne źródła, tzw. „odnawialne”, nie są w stanie zastąpić węgla, zwłaszcza energia wiatrowa, podobnie jak i ze słońca, jest uzależniona od występującej pogody. Poza tym wykazał również, iż dwutlenek węgla wydalany w procesie spalania węgla w procesie fotosyntezy jest zużywany przez rośliny. Interesujące było wyjaśnienie, że obecne filtry eliminują 98% wydalanych przez elektrownię zanieczyszczeń powietrza. Wykładowca obrazowo przedstawił wykorzystanie źródeł energii w gospodarce polskiej i niemieckiej i wykazał, że w gospodarce niemieckiej również funkcjonują na szeroką skalę elektrownie węglowe i mimo wcześniejszego zamknięcia kopalń Niemcy wykorzystują węgiel importowany a ponadto ponownie otwierają wcześniej zamknięte kopalnie. Reasumując wykładowca obalił szereg mitów i obiegowych poglądów dotyczących szkodliwości pozyskiwania energii z węgla i wynikającej z tego konieczności zrezygnowania z tego źródła energii. Zważywszy, iż polskie zasoby węgla starczą na 200 lat, możemy uznać, że polski węgiel jest nadal gwarancją samowystarczalności.