12 grudnia 2015 – o. Marian Zawada OCD – Współczesność i duchowość – iskrzenie czy rozbieżności?

Wyjątkowo w sobotę, dnia 12 grudnia 2015 na opłatkowym spotkaniu o. Marian Zawada OCD przedstawił temat: “Współczesność i duchowość – iskrzenie czy rozbieżności?”. Wskazał na trudności z jakimi boryka się współczesna myśl i antropologia (niemożność ujmowania prawdy, instrumentalne traktowane wymiaru religijnego, zubożenie w przeżywaniu samego siebie). Rozwinął rozbieżności pomiędzy duchowością a współczesnością (zanik perspektywy duchowej, przeciwstawianie religii i duchowości, osobistego doświadczenia i instytucji, laicyzacja jako uwolnienie od zniewalającej koncepcji Boga).