Rekolekcje Czerna

Kazanie 1 życiorys

Kazanie 2 Dyscyplina Piękna

Kazanie 3 Jedność

Kazanie 4 Eucharystia

Kazanie 5 Modlitwa

Kazanie 6 Maryja

Konferencja 1 Relacje w Trójcy

Konferencja 2 Relacje z Trójcą

Konferencja 3 Dom Boga

Konferencja 4 Zamieszkanie

Konferencja 5 Chwała

Konferencja 6 Uwielbienie Liturgia

Konferencja 7 Grzech

Konferencja 8 Przesłanie Elżbiety