Nieba – Piekła

Kazanie 1 Rzeczy Ostateczne

Kazanie 2 Śmierć w Nain

Kazanie 3 Życie Duchowe

Kazanie 4 Wierzyć w Życie Wieczne

Kazanie 5 Bóg Naszego Nieba

Kazanie 6 Zmartwychwstanie Ciał

Konferencja 1 śmierć w Chrystusie

Konferencja 2 Sąd Miłości

Konferencja 3 Doczesne Przedmieścia Piekieł

Konferencja 4 Natura Piekła i Potępienia

Konferencja 5 Tajemnica Czyśćca

Konferencja 6 Wspólnota Kościoła w Oczyszczeniu

Konferencja 7 Tajemnica Nieba

Konferencja 8 Świętych Obcowanie