Bł. Elżbieta z Dijon – 2006

Kazanie 1 – życiorys

Kazanie 2 – Dyscyplina Piękna

Kazanie 3 – Jedność

Kazanie 4 – Eucharystia

Kazanie 5 – Modlitwa

Kazanie 6 – Maryja

Konferencja 1 – Relacje w Trójcy

Konferencja 2 – Relacje z Trójcą

Konferencja 3 – Dom Boga

Konferencja 4 – Zamieszkanie

Konferencja 5 – Chwała

Konferencja 6 – Uwielbienie Liturgia

Konferencja 7 – Grzech

Konferencja 8 – Przesłanie Elżbiety