23 lutego 2014 – Projekcja filmu “Mistyczka z gór”

W dniu 23 lutego 2014 roku miała miejsce długo wyczekiwana przez środowisko Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych prezentacja filmu zrealizowanego przez p. Bogusławę Stanowską-Cichoń o Sł. Bożej Kunegundzie Siwiec ze Stryszawy pt. „Mistyczka z gór”.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel środowiska Świeckiego Karmelu – przewodniczący katowickiej wspólnoty – Andrzej Staniek OCDS krótką prezentacją postaci Sł. Bożej oraz historią powstania Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec (obecnie Diakonia Przyjaciół KS), które podjęło trud zebrania świadectw o życiu Służebnicy Bożej (głównie za przyczyną p. Heleny Stańczyk) i wydatnie przyczyniło się do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Ono też zamówiło realizację filmu. Projekcja zakończyła się owacją.

Po prezentacji filmu zabrał głos o. Andrzej Ruszała OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, a następnie  p. Bogusia. Przestawiła swoją wielką pasję łączenia kultury i duchowości, realizując blisko 40 filmów, w tym 7 o tematyce karmelitańskiej (wśród nich uhonorowany Grand Prix w Niepokalanowie w 2012 film o E. Stein).

Film o Kundusi pozwala spojrzeć nowym okiem na Beskidy (piękno folkloru i okolic) oraz środowisko religijne okolic Suchej Beskidzkiej (do Siwcówki przyjeżdżał wielokrotnie na odpoczynek kard. Stefan Wyszyński, spotykał się tam z kard. K. Wojtyłą).

Na projekcję przybyło ponad 200 osób, w tym proboszcz ze Stryszawy – ks. S. Maślanka wraz z autokarem wiernych, starosta suski T. Gancarz,  senator Tadeusz Skorupa, siostry Zmartwychwstanki z Siwcówki wraz z ks. kapelanem oraz licznie reprezentowany przez wiele wspólnot Świecki Zakon Karmelitański.