6 czerwca 2013 – Duchowieństwo w walce o Niepodległą – sesja ku czci o. Mariana (Romualda) Warakomskiego OCD


Dnia 6 czerwca 2013 roku o godz. 12.00 na cmentarzu przy naszym klasztorze w Czernej o. Prowincjał Andrzej Ruszała  z przedstawicielami zarządu Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie , senatora Zbigniewa Cichonia z małżonką, oraz braci dokonał odsłonięcia tablic upamiętniających bohaterstwo i patriotyzm naszych ojców Mariana Warakomskiego i Remigiusza Czecha, w ramach działalności AK. O godz. 15.00 została odprawiona w naszym kościele w Krakowie przy ul. Rakowickiej Msza św. w intencji o. Mariana Warakomskiego i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, odprawiona przez o. Prowincjała.
O godz. 16.30 rozpoczęła się sesja, obejmująca tematy o działalności duchowieństwa w strukturach AK i działalność Romualda Warakomskiego w ramach komórki legalizacyjnej AK w Wilnie. Wywiązała się dyskusja na temat metod i skuteczności infiltracji środowisk zakonnych przez Urząd czy Służbę Bezpieczeństwa.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków

Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych

oraz

Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis”

 


zoragnizowały sesję


Duchowieństwo w walce
o Niepodległą

dla upamiętnienia O. Romualda Warakomskiego w 60 rocznicę święceń kapłańskich,

żołnierza Armii Krajowej

w dniu 6 czerwca 2013 r.

 

 

Program uroczystości:

12.00 Poświęcenie tablicy pamiątkowej w Klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Czernej

15.00 Msza św. w intencji O. Romualda Warakomskiego oraz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którą w kościele OO. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie, odprawi O. Prowincjał dr Andrzej Ruszała OCD

16.30 Otwarcie sesji naukowej w Muzeum AK przy ul. Wita Stwosza 12 i powitanie gości przez Dyrektora Muzeum oraz O. Prowincjała

Referaty:

16.40 Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UJP II i IPN Kraków) Działalność duszpasterska duchowieństwa w strukturach AK

17.10 Ks. dr hab. Szymon Fedorowicz (UJP II) Romuald Warakomski („Hilary”) sylwetka działacza AK i pracownika Legalizacji Biura Paszportowego przy Komendzie AK Wilno.

18.00 Dr Piotr Wierzbicki (Muzeum Armii Krajowej) Kardynał Stefan Sapieha i jego działalność w okresie okupacji na przykładzie korespondencji z Różą Łubieńską w zbiorach Muzeum AK

18.30 Mgr Piotr Makuła (Muzeum Armii Krajowej) Uzbrojenie Armii Krajowej. Sposoby pozyskiwania i produkcji na przykładzie skrytki bieżanowskiej i innych obiektów ze zbiorów Muzeum AK

19.00 Podsumowanie obrad – dyskusja

 


*****

Relacja ze strony prowincji: karmel.pl:

Upamiętnienie o. Romualda Warakomskiego OCD

Marian Wojnicz WarakomskiMuzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków, Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych oraz Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis” dla upamiętnienia żołnierza Armii Krajowej o. Romualda Warakomskiego OCD (1908-1986) zorganizowały w dniu 6 czerwca 2013 r. sesję pt. „Duchowieństwo w walce o Niepodległą”. Program uroczystości składał się z trzech części. W południe, na cmentarzu zakonnym w Czernej, o. Prowincjał razem z ppłk. Tadeuszem Bieńkowiczem, żołnierzem-weteranem Okręgu Nowogrodzko-Wileńskiego Armii Krajowej dokonał uroczystego odsłonięcia dwóch tablic upamiętniających: o. Warakomskiego oraz kapelana AK o. mjra Remigiusza Czecha OCD (1912-1988). Z kolei o godz. 15.00 w krakowskim kościele karmelitów bosych sprawowana była Msza św. za śp. o. Romualda Warakomskiego. Przewodniczył jej i homilię wygłosił o. Prowincjał.

Ostatnia, trzecia część uroczystości miała charakter naukowy. Rozpoczęła się o 16.30 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W tematykę tytułową sesji wprowadził uczestników ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UJPII i IPN Kraków) wygłaszając referat „Działalność duszpasterska duchowieństwa w strukturach AK”. Główny dla sesji temat przedstawił natomiast ks. dr hab. Szymon Fedorowicz (UJPII) prezentując referat „Romuald Warakomski („Hilary”) sylwetka działacza AK i pracownika Legalizacji Biura Paszportowego przy Komendzie AK Wilno”. Prelegent, jak sam zaznaczył, oparł się wyłącznie na materiałach zgromadzonych przez Służby Bezpieczeństwa PRL, a znajdujących się w IPN. Po referacie był czas na dyskusję. Głos zabierali między innymi zakonnicy, którzy osobiście znali o. Romualda.

Dwa ostatnie wystąpienia pracowników Muzeum Armii Krajowej: dra Piotra Wierzbickiego i mgra Piotra Makuły dotyczyły kolejno działalności okupacyjnej kard. Stefana Sapiechy oraz militariów stosowanych w AK. Ostatni głos tego dnia przypadł seniorowi naszej Prowincji o. Ottonowi Filkowi, który choć młodszy wiekiem, był magistrem nowicjatu o. Warakomskiego. Podczas kolacji w klasztorze w Krakowie-Śródmieściu zaświadczył o jego zdolnościach artystycznych, oraz zachowanym do końca szlachetnym usposobieniu i pobożności.

Romuald Warakomski urodził się 15 października 1908 r. w Wilnie. Studiował tam w latach 1933-1939 malarstwo na ASP Uniwersytetu Stefana Batorego. W grudniu 1939, wraz z bratem Michałem, wstąpił w szeregi konspiracji Armii Krajowej otrzymując pseudonim „Hilary”. Pracował w Komórce Legalizacyjnej Sztabu Okręgu Wileńskiego, której zadaniem było sporządzanie fałszywych dokumentów celem ratowania przede wszystkim wojskowych, których należało przerzucić za granicę, oraz uchronić przed więzieniem. Przez całą wojnę od października 1939 do 10 sierpnia 1945 komórka legalizacyjna, działająca pod kryptonimem „Kuźnia” wyprodukowała 85 tysięcy nielegalnych dokumentów, tysiące druków propagandowych i publikacji.

W 1947 Romuald Warakomski po uzyskaniu zwolnienia z działalności konspiracyjnej pod zmienionym nazwiskiem Roman Wojnicz wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych. Otrzymał tu imię zakonne br. Marian od Najświętszego Serca Jezusa. Po święceniach kapłańskich w 1953 r. zasłynął jako znakomity kaznodzieja i rekolekcjonista. W latach 1954-1957 pełnił obowiązki mistrza nowicjatu, a w latach 1957-1960 był przeorem klasztoru w Krakowie. Zwrócił wówczas uwagę Urzędu Bezpieczeństwa. Dzięki zwerbowaniu spośród zakonników tajnych współpracowników mi.in. o pseudonimach „Satyr”, „Sikorski” oraz „Stanisław” o. Marian był stale śledzony w klasztorze. Poddano inwigilacji jego korespondencję, zainstalowano podsłuchy telefoniczne. Celem tych działań było pozyskanie Figuranta do współpracy w inwigilowaniu środowiska kościelnego i zdekonspirowania innych członków podziemia. Gdy to się nie powiodło, podjęto wysiłki zmierzające do skompromitowania go w środowisku zakonnym. Poddano w wątpliwość ważność przyjętych pod zmienioną tożsamością święceń kapłańskich. Na własną prośbę został on zwolniony z obowiązku spełniania funkcji kapłańskich. Wycofał się także z życia zakonnego, choć do końca życia mieszkał w klasztorze czerneńskim. W latach 70-tych w swoim pamiętniku opisał dzieje AK na Wileńszczyźnie. Zmarł 20 czerwca 1986 r. w Czernej.

Zob. więcej:

http://karmel.pl/informacje/?p=2411