Koronka do Ducha Świętego

Koronka do Ducha Świętego

 

Na początku:


Wierzę w Boga… dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca – 1 x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie”… Jezus” następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

 

  1. “który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego”.
  2. “który niech nam udzieli Ducha Świętego pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość”.
  3. “który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci”.
  4. “który niech nasze serca zapali miłością Ducha Św. i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością”.
  5. “który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Św. i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe”.

Po każdym dziesiątku mówimy:


“Chwała Ojcu…” oraz: “O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Św. módl się za nami”.

Na zakończenie:


Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Św. dla ratowania dusz. Amen.

Ojcze Niebiański, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.