29 stycznia 2012 – prof. S. Gałoński – Radość w muzyce

29 stycznia  w Centrum gościł znany dyrygent, założyciel Capełłi Cracoviensis, muzykoloig Stanisław Gałoński. W obliczu decyzji o likwidacji tego zespołu, któremu Stanisław Gałoński przewodniczył blisko 40 lat, publiczność z wielkim zainteresowaniem wysłuchała jego wykładu na temat motywu radości w muzyce. Odwołując się do muzyki barokowej – szczególnie “Pór roku” Vivaldiego i “Mesjasza” Haendla, wykładowca podkreślił to, co według niego decyduje o wymowie słuchanej muzyki –  wrażliwość i intuicja kompozytora,  wykonawców i nastawienie duchowe odbiorcy. Publiczność żywo reagowała na  pełne dowcipu epizody  z bogatego doświadczenia artystycznego dyrygenta, który podkreślał, że nie czuje sie teoretykiem a jedynie praktykiem. Spotkanie stało się niezwykłą okazją do odkrywania w świecie muzyki  ulotnego czaru ale i  okazji do przemiany duchowej pod wpływem  arcydzieł muzycznych.Zebrani gromkimi oklaskami –  na stojąco – podziękowali znakomitemu artyście za zasługi  dla Miasta  Krakowa.