…to czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam. (E. Stein)

…to czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam. (E. Stein)