25 lutego 2007 – Kontemplacja (MZ), M. Rasiewicz – Popielec (T.Eliot)

W niedzielę 25 lutego br. podczas spotkania w Centrum

ojciec Marian Zawada OCD wygłosił wykład na temat:

Jak oswoić się z kontemplacją. Kilka pierwszych kroków.

Pragniemy podjąć ideę rozmodlenia Krakowa oraz duchowe dziedzictwo Jana Pawła II

tak mocno osadzonego w duchowości Karmelu i jego wezwanie do kontemplacji.

Właśnie dlatego zainicjowaliśmy Szkołę Kontemplacji,

która rozpoczęła swą działalność 25 lutego br.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12 marca br. godz. 19.00.

Następnie wysłuchaliśmy poematu T.S. Eliota POPIELEC w znakomitej interpretacji Moniki Rasiewicz.

W atmosfrze wielkopostnej mieliśmy okazję odkrywać na nowo przesłanie tego poematu

ukazującego drogę wyjścia z ziemi jałowej, pochwałę czystości i pokory

i przypomnieć jeden z najpiękniejszych tekstów poświęconych Maryi.