23 maja 2010 – S. Agnieszka Koteja, albertynka – Miłosierdzie

Dnia 23 maja 2010 roku S. Agnieszka Koteja, autorka tomików poezji „tworki pisze się z małej litery” oraz „Szkiełka gaworzą ze Światłem” przedstawiła szeroką wizję miłosierdzia, zawartą w życiu św. brata Alberta Chmielowskiego oraz we własnym, poetyckim spojrzeniu na rzeczywistość. Uzasadniła, że aby mieć dostęp do miłosierdzia, potrzeba przeżyć wewnętrzne ogołocenie i uniżenie, jak brat Albert.