27.11.2022 – premiera filmu B. Stanowskiej-Cichoń – “Kapelani Niepodległej”


W niedzielę 27 listopada w Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein Patronki Europy miała miejsce premiera filmu “Kapelani Niepodległej” , który w tym roku został nagrodzony II Nagrodą w kategorii filmów dokumentalnych na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich “Niepokalana” 2022.
Słowo Wstępne wygłosił ks. prof. Józef Cieślak, przypominając Jezuitów, którzy służyli jako kapelani w Wojsku Polskim. Film przypomina najpiękniejsze postacie kapelanów wojskowych czasu Legionów poprzez wojnę polsko-bolszewicką i bohaterski udział ks. Ignacego Skorupki aż po Bitwę na Monte Cassino i udział w niej ks. Józefa Jońca i o. Adama Studzińskiego.
Po prezentacji filmu głos zabrał m. in. dr Janusz Kalukin, dowódca krakowskiej grupy rekonstrukcyjnej, która wzięła udział w zdjęciach symbolicznych wraz grupą z Andrychowa “Stanica Hucuł”.