28 stycznia 2018 – prapremiera filmu “Oto człowiek”

Dnia 28 stycznia 2018 roku mieliśmy satysfakcję oglądać film “Oto człowiek”, przygotowany na 100-lecie śmierci św. Alberta Chmielowskiego i z okazji Roku Albertyńskiego, w reżyserii P. Bogusławy Stanowskiej -Cichoń. W obecności znakomitości, jak ks. kard. Marian Jaworski, bp Marian Buczek, o. Jerzy Pająk kapelan AK, o. Azariasz Hess i wielu innych osobistości życia publicznego i kulturalnego, przedstawiona została sylwetka Alberta jako konsekwentnego artysty, który odkrywa coraz głębsze pokłady  piękna, aż do okrycia tajemnicy człowieka i Boga. Dziękujemy za ten znakomicie zrealizowany dokument.