18 grudzień 2016 – s. A. Koteja: Brat Albert – człowiek

Podczas ostatniego opłatkowego spotkania w tym roku zaprosiliśmy siostrę albertynkę Agnieszką Koteja z konferencją na temat “Brat Albert Chmielowski – człowiek”. Siostra skupiła się na relacjach i artystycznych wątkach, ukazując różne strony świętego Brata Alberta jako zwyczajnego i niezwykłego człowieka. Ozdobiła występ wieloma ciekawymi slajdami.