27 listopada 2016 – sen. Zbigniew Cichoń – O prawach socjalnych

Dnia 27 listopada 2016 senator Zbigniew Cichoń wygłosił wykład nt. “Prawa socjalne i ich realizacja jako warunek rozwoju państwa”. Przedstawił prawo do godnego życia, słusznego utrzymania i obecności w przestrzeni publicznej oraz współczesne manipulacje w tych dziedzinach.