Jan Chrzciciel 2007

Pojednanie

Postać Jana Chrzciciela

Radość

Świętość

Konferencja 1 – Pustynia

Konferencja 2 – Pustynia Chrystusa

Konferencja 3 – Idolatria

Konferencja 4 – Nawrócenie

Konferencja 5 – Tajemnica Chrztu

Konferencja 6 – Wiara

Konferencja 7 – Duch Święty

Konferencja 8 – Miłość Post

Konferencja 9 – Miłość Przyjaźń