Elianum Eliasz 2006

Konferencja 01 – Wstępna

Konferencja 02

Konferencja 03 – Walka z idolatrią

Konferencja 04 – Tajemnica Kerit

Konferencja 05 – Samotność i ukrycie w Kerit

Konferencja 06 – Kiszon – Walka o prawdziwego Boga

Konferencja 07 – Kryzys Eliasza

Konferencja 08 – Tajemnica Horebu – przyjaźń z Bogiem

Konferencja 09 – Kontemplacja na Horebie

Konferencja 10 – Eliasz Świadek Miłosierdzia

Konferencja 11 – Obłok Maryi

Konferencja 12 – Porwanie Eliasza