Eliasz Czerna 2003

Bóg poza żywiołami

Działanie z Boga

Etos proroka

Horeb

Karmel

Kryzys

Nadzieja

Postawy wobec Boga

Relacja do Boga

Spojrzenie Boga

Tajemnica Człowieka

Wstęp – Sytuacja Społeczna Religii

Znaki Ducha