Elianum 2002

Niektóre problemy współczesnego świata

Nawrócenie

Grzech

Etos kobiety

Pokora

Modlitwa Maryi

Adoracja Słuchanie Słowa na sposób Maryi

Ufność

Tajemnica Bożej Miłości

Nadzieja

Wspólnota wychowanie do piękna

Konsekracja

Horyzont prorocki