Błogosławieństwa – Czerna 2013

Kazanie 1 – Błogosławieństwo – Wstęp

Kazanie 2 – Natura Błogosławieństwa

Kazanie 3 – Mistyka Ubóstwa

Kazanie 4 – Błogosławieni Smutni

Kazanie 5 – Miłosierdzie

Kazanie 6 – Błogosławieństwo

Konferencja 1 – Błogosławieni Ubodzy

Konferencja 2 – Błogosławieni Smutni

Konferencja 3 – Błogosławieni Cisi

Konferencja 4 – Błogosławieni Miłosierni

Konferencja 5 – Błogosławieni Czystego Serca

Konferencja 6 – Pokój

Konferencja 7 – Pragnienie Sprawiedliwości

Konferencja 8 – Błogosławieni Prześladowani