Apokalipsa

Kazanie 1 – Wstępne

Kazanie 2 – Bóg Apokalipsy

Kazanie 3 – Siedem Duchów

Kazanie 4 – Walka Duchowa

Kazanie 5 – Projekt Boga

Kazanie 6 – Czas Wypełnienia

Konferencja 1 – Laodycea Letniość Gorliwość

Konferencja 2 – Tiatyra Smok Bestia

Konferencja 3 – Efez Miłość Przebaczenie

Konferencja 4 – Sardes Światłość Ciemność

Konferencja 5 – Pergamon Pismo Św.

Konferencja 6 – Smyrna Odwaga Krzyż

Konferencja 7 – Filadelfia Nadzieja

Konferencja A – Pieśń Baranka

Konferencja B – Kamienie Apokalipsy

Konferencja C – Pieczęć