25.01-2015 B. Stanowska-Cichoń Film “Powiernik duszy – kard. M. Jaworski”

W niedzielę 25.01.2015 roku miała miejsce w Centrum Kultury Duchowej premiera filmu dokumentalnego POWIERNIK DUSZY Kard. Marian Kardynał Jaworski w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. Gośćmi wieczoru byli ks. Kard. Marian Jaworski i rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. Prof. Wojciech Zyzak a także ks. Kard. Franciszek Macharski, ks. prof. Adam Kubiś, przeor Klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Azariasz Hess OFM, ks. dr Jacek Waligóra (Ukraina), ks. dr Robert Tyrała, prof. Władysław Stróżewski, prof. Regina Chłopicka, dyr. Filharmonii Krakowskiej Maciej Bielski. Podczas spotkania głos zabrał ks. Kardynał Jaworski podkreślając że dlatego zdecydował się na powstanie tego filmu, ponieważ chodziło w nim przede wszystkim o świadectwo jego osoby na temat trudnej historii Kościoła w czasach powojennych a także o zapis wspomnień o Janie Pawle II. Rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak w ujmujących słowach podziękował realizatorce za podjęcie trudu realizacji filmu.

 

Ten film jest zapisem wspomnień kard. Mariana Jaworskiego, wybitnego teologa i filozofa, metropolity lwowskiego, przyjaciela ks. bpa Karola Wojtyły.

Ks. Kardynał urodził   się 21.08.1926 r. we Lwowie, tam też studiował w seminarium duchownym. Po zakończeniu wojny został wyświęcony na kapłana 25.06.1950 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1952 roku. Habilitował się w 1965 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie pełnił obowiązki dziekana i rektora tej uczelni. Konsekrowany na biskupa w 1984 r. w Krakowie. W latach 1984-1991 był administratorem apostolskim archidiecezji w Lubaczowie. Mianowany Metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego 1991 r., ogłoszony kardynałem 28.01.2001 r. (wcześniej kreowany in pectore). Studia specjalistyczne odbywał na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat z filozofii oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie habilitację z filozofii religii w 1965 r. W 1967 r. w wypadku kolejowym utracił lewą dłoń. W szpitalu w Działdowie odwiedził go metropolita krakowski Karol Wojtyła.

Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Pracując przy boku przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski kardynała Karola Wojtyły, przyczynił się do odnowy i organizacji fakultetów teologicznych w całej Polsce i zabiegał o ich publiczne uznanie przez władze państwowe

24 maja 1984 został mianowany przez Jana Pawła II biskupem i administratorem apostolskim archidiecezji w Lubaczowie. 23 czerwca 1984 r. w katedrze na Wawelu przyjął sakrę biskupią z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.

16 stycznia 1991 r Jan Paweł II mianował ks. bpa Mariana Jaworskiego arcybiskupem, metropolitą Lwowa dla wiernych obrządku łacińskiego. W 1992 r. został on wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. Jako arcybiskup zajmował się utworzonym we Lwowie seminarium duchownym jak i poprawą infrastruktury świątyń katolickich. Przeprowadził synod archidiecezji lwowskiej i diecezji łuckiej, którego celem była odnowa życia religijnego w duchu Soboru Watykańskiego II. W latach 1996-1998 był administratorem apostolskim diecezji łuckiej

21 lutego 2001 r. papież mianował go kardynałem in pectore, a potem 2001 ogłosił jego nazwisko.

Film jest zapisem wspomnień Ks. Kardynała z czasów lwowskich – dzieciństwa, młodości, powołania kapłańskiego, przypomina klimat ideałów, jakimi żył wówczas. Mówi o doświadczeniu wojny – warunkach życia w Seminarium we Lwowie i o konieczności opuszczenia ukochanego miasta. Przybliża atmosferę studiów w Kalwarii Zebrzydowskiej i trudnej dla młodego księdza rzeczywistości powojennej, w której szukał odpowiedzi na wiele pytań egzystencjalnych. Tłumaczy to wybór problematyki zainteresowań naukowych.

Przybliża kontekst uwarunkowań politycznych, z powodu których blokowana była możliwość dalszej kariery naukowej na ATK w Warszawie i wyjazdu na studia za granicę.

Osobnym wątkiem jest spotkanie z ks. Karolem Wojtyłą, współpraca naukowa a w rzeczywistości głęboka przyjaźń duchowa.

Dokument przypomina zasługi Kard. Jaworskiego w reaktywowaniu Wydziału Teologicznego i utworzeniu Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie piastował funkcję rektora, jego posługę biskupa (Lubaczów), plany odrodzenia diecezji lwowskiej i szczególna misja w Kościele na tym terenie a także reaktywowania Seminarium Duchownego we Lwowie.

Film mówi o posłudze, z jaką musiały się zmierzyć siostry józefitki w tym mieście.

Dokumentuje historię procesu beatyfikacyjnego abp Bilczewskiego i ks. Gorazdowskiego, a także pielgrzymki Jana Pawła II do Lubaczowa i na Ukrainę.

Film jest okazją do ukazania wspólnych wycieczek w góry, często wraz ze środowiskiem studenckim.

Ks. Kard. Jest świadkiem życia i cierpienia Ojca Świętego. Dzięki jego wspomnieniom mamy okazję zobaczyć, jakie tematy były przedmiotem ich rozmów, dyskusji, jak współpracowali na płaszczyźnie naukowej, jaka duchowość ich łączyła.

Co ta przyjaźń – powinowactw duchowe – wniosła w życie ks. Kardynała.

Film powstał w ramach konkursu „Filmoteka Małopolska”. Produkcja TVP Kraków i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.