30.11.2014 J. Pilikowski – Czy polski Patriotyzm sprzyja rozwojowi duchowemu?

Znany z szeregu publikacji edukacyjnych Jerzy Pilikowski przedstawił temat rozumienia idei patriotyzmu, kompetentnie odróżnił od innych niewłaściwych relacji do ojczyzny (np. szowinizm czy nacjonalizm), oraz sformułował podstawowe elementy tworzące specyfikę polskiego ducha narodowego. Uzasadnił, jak miłowanie własnej ojczyzny pomaga otwierać się na innych, na pozostałe kultury. Ukazał w tym względzie geniusz Jana Pawła II, który  dumny ze swego polskiego pochodzenia, co wielokrotnie podkreślał, jednocześnie  otwierał się ubogacał wartości uniwersalne.