27 października 2013 – dr P. Janik SJ – Osoba, wspólnota, instytucja. Wkład Edyty Stein w rozumienie człowieka i jego świata

W dniu 27 października 2013 zainaugurowaliśmy spotkania w nowym roku akademickim w Centrum Kultury Duchowej wykładem ks. dr Piotra Janika, jezuity, filozofa, adiunkta w „Ingatianum” w Krakowie, pt. „Osoba, wspólnota, instytucja. Wkład Edyty Stein w rozumienie człowieka i jego świata”. Wykładowca uświadomił nam z wielką wnikliwością tajemnicę osoby oraz to, że wybitne jednostki ubogacają społeczeństwo swymi odkryciami.