16 grudnia 2012 – 400-lecie przybycia Karmelitanek Bosych do Polski

Dnia 16 grudnia w 7. rocznicę powstania naszego Centrum, świętowaliśmy 400-lecie przybycia Sióstr karmelitanek bosych do Rzeczpospolitej. Ojciec prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, dr Andrzej Ruszała wygłosił okolicznościowy wykład na temat życia sióstr, zwłaszcza pogodzenia etosu pustelniczego ze wspólnotowym, a następnie oglądaliśmy film zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń na  ten temat, pt. „Ukryty skarb”. Po owacjach, przełamaliśmy się opłatkiem.