24 czerwca 2012 – prof. S. Ziemianski SJ – Dziedzictwo ks. P. Skargi

24 czerwca 2012 r. ks. prof. hab. Stanisław Ziemiański SJ –  jezuita, filozof, autor tekstów pieśni religijnych i kompozytor –   wygłosił wykład na temat: Ks. Piotra Skargi troska o byt narodowy.  Jako współautor jubileuszowego opracowania dzieła  ŻYCIE I DZIEDZICTWO KS. PIOTRA SKARGI (WAM) przypomniał szczegóły z  jego biografii a także najważniejsze   przestrogi dla Polaków, jakich udzielał ten wielki kaznodzieja w swych homiliach   i w Kazaniach sejmowych. Przybliżając postać  Skargi wykładowca  zwrócił  szczególną uwagę na talenty oratorskie i wybitne jego  zasługi jako  kapłana i proroka a przede wszystkim patrioty  wywierającego znaczny wpływ na życie polityczne  w ówczesnej Polsce.

W  Roku Księdza Piotra Skargi (1536-1612), ustanowionym  przez Sejm RP dla uczczenia tego wielkiego Polaka, światłego jezuity, niedoścignionego kaznodziei oraz obrońcy wiary i narodowej tożsamości (400. rocznica śmierci kapłana) wykład Ks. prof. Ziemiańskiego pozwolił nam na nowo odkryć aktualność nauczania skargowskiego. Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja  dotycząca współczesnego postrzegania postaci ks. Skargi  oraz legend i prawdy związanej z jego życiem i śmiercią.