Nowenna do św. Edyty Stein (wersja II)

Nowenna (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa wstępna

Serce Jezusa gorejące miłością ku Ojcu w Niebie! Niech Twoja miłość przemieni nasze życie i uczyni je podobnym do Twego, gdyż stworzeni jesteśmy z miłości dla miłości.

Dziękujemy Panu, bo jest dobry,
– bo na wieki miłosierdzie Jego!

Udziel Panie, sercom naszym miłości, jaką obdarzyłeś świętą Teresę Benedyktę od Krzyża i pozwól nam stać się – jak Ona – jej zwiastunami.

Dziękujemy Panu, bo jest dobry,
– bo Jego miłość trwa na wieki!

Prosimy Cię Panie o łaskę naśladowania Twojej służebnicy w oddaniu się Tobie, abyśmy mogli być również świadkami Twojej miłości.

Dziękujemy Panu, bo jest dobry,
– bo na wieki miłosierdzie Jego!

Usłysz Panie łaskawie naszą modlitwę, jaką zanosimy ku czci Twego Boskiego Majestatu w duchu dziękczynienia za łaski udzielone św. Teresie Benedykcie. Wraz z całym Kościołem modlimy się:

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu chrześcijańskiego!

Dzień I

 

Jezu, oblubieńcze czystych dusz! Tyś objawił św. Teresie Benedykcie tajemnicę Swej Boskiej miłości i obdarzyłeś ją mądrością kochania aż do ofiary z życia. Udziel nam, za jej przyczyną, łaski służenia Ci czystym sercem, abyśmy przez całą wieczność mogli oglądać Cię twarzą w twarz. Amen.

Modlitwa końcowa

Boże, wieczne źródło wszechrzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś ją dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. Przeto błagamy Cię, Nieskończony w majestacie i dobroci – tak jak ona Cię o to błagała – niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo! Niech będą uratowane dusze przez mękę i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

W następnych dniach modlitwy jak wyżej, z wyjątkiem modlitwy dnia.

 

Dzień II

Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone! Wejrzyj na wiarę św. Teresy Benedykty, umiejącej w każdym zdarzeniu życia dojrzeć Twoją obecność i opatrzność. Rozjaśnij nasz umysł wiarą i ojcowską dobrocią, abyśmy idąc śladami Twojej służebnicy, doświadczali Twego umocnienia i pociechy w niebezpieczeństwach życia i na wieki wysławiali Serce Ojca. Amen.

Dzień III

 

Serce Jezusa, Zbawiennie ufających w Tobie! Tyś było niezawodnym zbawieniem i nadzieją św. Teresy Benedykty. Zawierzała Ci siebie bez zastrzeżeń! Ulituj się nad nami i wysłuchaj naszych próśb zanoszonych do Ciebie przez przyczynę Twej służebnicy. W Tobie Panie złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzon na wieki. Amen.

Dzień IV

 

Serce Jezusa, Drogo, Prawdo i Życie! Tyś obdarzyło św. Teresę Benedyktę pełnią prawdy po długim szukaniu Ciebie. Niech jej wstawiennictwo broni nas przed fałszem, błędem i odejściem od wiary. Niech nam pomoże przyjmować Cię z prostotą dziecka i żyć z Tobą na co dzień. Wyzwól nas z wszelkiej ślepoty pochodzącej z egoizmu i pychy i daj nam także w Tobie samym znaleźć źródło Prawdy. Amen.

Dzień V

 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne! Tyś udzieliło św. Teresie Benedykcie łaski pójścia za Tobą na straszną śmierć w oświęcimskiej komorze gazowej. Prosimy Cię, obdarz nas Twoją mocą i łaską naśladowania Ciebie, gdy nas nawiedzą cierpienia i choroby. Błagamy Cię nade wszystko, byśmy umieli przyjąć ból i śmierć z poddaniem – jak Twoja służebnica – i stali się podobni do Ciebie. Amen.

Dzień VI

 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają! Z Ciebie św. Teresa Benedykta czerpała moc dla swego życia, ofiary i ekspiacji. Nawiedź swoją łaską nasze serca, by zawsze były gotowe służyć Ci ofiarnie i żyć dla budowania Twego królestwa na ziemi, jak to czyniła Twoja służebnica. Niechaj jej prace wydadzą obfite owoce, a jej Pisma służą Kościołowi, niechaj nam także pomogą we własnej duszy ujrzeć skarby, jakimi nas nieustannie obdarzasz. Amen.

Dzień VII

 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce! Tyś w szczególny sposób ubogaciło św. Teresę Benedyktę i obrało jej serce na Swoją świątynię. Błagamy Cię przez Twą miłość i upodobanie, z jakim wyniosłeś ją do godności wybranego narzędzia swej łaski, spraw, by nasze serca nie przywiązywały się zbytnio do dóbr doczesnych, lecz zawsze i we wszystkim Ciebie szukały i znajdowały. Amen.

Dzień VIII

 

Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino. Tyś powiedziało “Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Spojrzyj na serce św. Teresy Benedykty, gotowe zawsze do ofiary i zadośćuczynienia za przyjaciół i wrogów, za ojczyznę ziemską i lud izraelski. Przez jej ofiarną śmierć udzielaj nam ducha pojednania, aby nasze życie i śmierć dokonały się w służbie dla naszych braci; abyśmy wszyscy doszli do jedności z Tobą. Amen.

Dzień IX

 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne! Tyś wybrało św. Teresę Benedyktę na czystą i świętą ofiarę przed Twoim obliczem. Napełnij również nasze serca Twoją miłością i dobrocią; wzmocnij swą boską mocą naszą słabą wolę, aby zawsze pełniła wolę Twoją. Wszystkie nasze troski i intencje [wymienić prośbę] powierzamy Jezu, Twemu Sercu. Przez wstawiennictwo św. Teresy Benedykty wysłuchaj naszych modlitw; użycz nam siły do przetrwania bolesnych godzin życia i nie dozwól nigdy oddalić się od Twojej miłości. Bądź z nami teraz i zawsze, i w godzinę naszej śmierci. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.