26 luty 2012 – ks. dr M. Godawa, prof. W. Ligęza – Medytacja poetycka a przestrzeń wolności

Kolejne spotkanie naszego Centrum Kultury Duchowej 26 lutego br. zgromadziło miłośników poezji. Poświęcone ono było twórczości ks. Marcina Godawy, szczególnie jego ostatniemu tomikowi „Przed następnymi igrzyskami”, a zaorganizowane pod tytułem “Medytacja poetycka – nieograniczoną przestrzenią wolności”. W słowie wprowadzającym prof. Wojciech Ligęza, autor wstępu do niniejszego zbioru wierszy, powiedział, że jest to poezja, która zafascynowana drobnymi wydarzeniami życia jest jednocześnie otwarta na drugą przestrzeń. Ks. Marcin odczytał szereg tekstów z odautorskim komentarzem, nie pozbawionym humoru. Potem wywiązała się żywa dyskusja na temat poezji kapłańskiej i granic wolności w kreacji literackiej. Nad całością czuwała nieoceniona Pani Bogusława Stanowska Cichoń.