Życzenia świąteczne

 

 

Wszystkim uczestnikom naszych spotkań

oraz nawiedzających naszą stronę

życzymy

 

 

na ten święty czas

który Kościół chce uczynić dla nas domem

życzenia, by umieć tak mieszkać pośród codzienności,

by Wcielone Życie niosło nas

ku przepaściom świateł i radości,

w których rozpoznajemy delikatność Boga