27 marca 2011 – o. dr A. Ruszała OCD – Klauzura – archaiczny przeżytek czy doświadczenie ukrytej miłości?

Dnia 27 marca 2011 o. Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych – Andrzej Ruszała przedstawił zręby rozumienia klauzury jako terytorium wyłączonego i przeznaczonego dla ludzi żyjących wyłącznie dla Boga.