Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy. (Edyta Stein)

Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy. (Edyta Stein)